2020.10.21. 17:57:50 14531 299

Védett kor a nyugdíj előtt
A hír elolvasásával 500 Ft-tal növelheted a nyereményedet. Ha tag vagy, jelentkezz be, ha új vagy, regisztrálj itt (ingyenes)!

A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalókat felmondási védelem illeti meg a munkaviszonyuk fenntartása érdekében. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akit megillet ez védelem, a munkáltató szigorúbb feltételekkel bocsáthatja el. Mutatjuk melyek ezek a feltételek.

Nyugdíj és munka - PROAKTIVdirekt Életmód magazin és hírek - proaktivdirekt.com Nyugdíj és munka

A téma ismertetésénél elsődlegesen azt szükséges tisztázni, mely munkavállalókat illet meg a védett kor okán a felmondási védelem.

A Munka Törvénykönyve az alábbiak szerint rendelkezik:

66.§ (4) A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg.

A védelembe esők körét a születési idejük alapján lehet megállapítani, az öregségi nyugdíjkorhatárt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény határozza meg:

  1. § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki

a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,

b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,

c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,

d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,

e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,

f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,

g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév. A meghatározás alapján megállapítható, hogy a születési idő alapján mikortól illeti meg a munkavállalót a felmondási védelem.

A felmondási védelem vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy a védelem kizárólag azokat a munkavállalókat illeti meg, akik nem minősülnek munkajogi szempontból nyugdíjas munkavállalónak.

A Munka Törvénykönyve ezen kizárt kört is taxatíve tartalmazza:

294.§ (1) g) nyugdíjas munkavállaló, aki

ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),

gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,

gc) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,

gd) egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,

ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

gf) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

gg) rokkantsági ellátásban részesül

A felsorolás értelmében az a munkavállaló, aki például rokkantsági ellátásban részesül, munkajogi szempontból nyugdíjas munkavállalónak minősül. Így sajnálatos módon nem illeti meg a felmondási védelem, ellenkezőleg, mint nyugdíjas munkavállalónak, a munkáltató indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyát. A védett kor okán a nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalókat megillető felmondási védelem azt jelenti, hogy a munkáltató – indokolással – kizárólag az alábbi okokból szüntetheti meg a védett korú munkavállaló munkaviszonyát:

  1. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az a) és a b) pontban szereplő okok az azonnali hatályú felmondás okai, a munkáltató tehát csak ilyen jellegű, lényeges és súlyos kötelezettségszegés esetén szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát.

Végezetül a munkáltató a működésével összefüggő okból is megszüntetheti a védett korú munkavállaló munkaviszonyát az alábbi többletkötelezettség teljesítését követően:

66.§ (5) A (4) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a 45. § (3) bekezdése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Fontos tehát megjegyezni, hogy amennyiben a munkavállalónak a nyugdíjkorhatár betöltéséhez szükséges ideje kevesebb, mint öt év, és egyéb okból nem minősül nyugdíjas munkavállalónak, a fent ismertetett védelem illeti meg. Jogellenes munkaviszonymegszüntetés esetén eredményesen lehet fellépni a munkáltatóval szemben a munkaügyi bíróságon.

Szerző: dr. Czinege Kinga

Forrás: DAS

A kötvényt egy héten belül küldjük e-mailen a neked@proaktivdirekt.com címről. Kérjük tedd ezt a címet a leveleződ címjegyzékébe, hogy megkapd. Elolvastam és elfogadom a biztosítási feltételeket, igénylem az ingyenes Colonnade baleset-biztosítást. Hozzájárulok, hogy az Colonnade vagy megbízottja a biztosítási ajánlataival telefonon megkeressen. Hozzájárulásodat visszavonhatod a Colonnade címére (1388 Budapest, Pf. 14.) küldött levélben vagy telefonon: 801-0801. Letöltöm a biztosítási feltételeket.

Ha tetszett, kedveld:  |  Ha nem tetszett, írd meg miért nem!

Oszd meg a cikket és nyerj...