2015.04.10. 11:00:00 6634 216

Ajándékot visszakérni? - Jogilag megteheted
A hír elolvasásával 500 Ft-tal növelheted a nyereményedet. Ha tag vagy, jelentkezz be, ha új vagy, regisztrálj itt (ingyenes)!

Szép dolog az ajándék, különösen, ha szívből adják. De mi a helyzet akkor, ha az ajándékozó meggondolja magát, vagy, csak ha egyszerűen csak neki is szüksége lesz az ajándék tárgyára? Vajon visszakérheti azt?

Ajándékozás - PROAKTIVdirekt Életmód magazin és hírek - proaktivdirekt.com Ajándékozás

A meglévő ajándékot az ajándékozó akkor követelheti vissza, ha az ajándékozás után bekövetkezett események, megváltozott körülmények miatt saját létfenntartása érdekében arra szüksége van, feltéve, hogy az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott azonban ebben az esetben sem köteles az ajándékot visszaadni, ha az ajándékozó létfenntartásáról járadék vagy tartás útján megfelelően gondoskodik. Erre a megoldásra - tekintettel annak bizalmi jellegére - csak a felek megállapodása alapján kerülhet sor.

Az ajándék vagy a helyébe lépett érték (például vételár) visszakövetelésnek súlyos jogsértés esetén is helye lehet, ha annak sértettje az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója, elkövetője pedig a megajándékozott vagy a vele együtt élő hozzátartozó.

A visszakövetelés jogával élhet az ajándékozó akkor is, ha az ajándékozáskor ismert feltevés véglegesen meghiúsul és ha enélkül a feltevés nélkül az ajándékozásra nem került volna sor. A feltevésnek az ajándékozás körülményeihez, a felek egymás közötti viszonyához és a jövőre vonatkozó terveikhez képest ésszerűnek és konkrétnak kell lennie. A visszakövetelést pedig általában akkor lehet indokoltnak tekinteni és elfogadni, ha e jog gyakorlására a feltevés jellegére, az ajándékozás körülményeire és az ajándékozó életviszonyaira tekintettel a társadalom szerint is indokolt, elfogadott.

Az ajándék visszakövetelésére a jogszabály határidőt nem állapít meg, visszakövetelésnek azonban nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá, ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. Megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít az is, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb időn át nem követeli vissza.

A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének a fenti körülmények fennállása esetén sincs helye. A „szokásos” mérték vizsgálatánál jelentősége van annak, hogy milyen alkalomból történt az ajándékozás, milyenek az általános szokások, milyen az ajándékozó társadalmi állása, vagyoni helyzete.

Az ajándékozás, illetve az ajándék (vagy a helyébe lépett érték) visszakövetelése is meglehetősen személyes dolog. Ezért a visszakövetelés joga az ajándékozó jogutódaira nem száll át, ők nem jogosultak a megajándékozottal szemben az ajándék visszakövetelése iránt fellépni, a már folyamatban lévő pert azonban folytathatják.

dr. Bekk Judit

Forrás: D.A.S

Ha tetszett, kedveld:  |  Ha nem tetszett, írd meg miért nem!

Oszd meg a cikket és nyerj...