2016.12.06. 14:05:30 11086 300

Nem kell félni az internetes vásárlástól - ezek a szabályai
A hír elolvasásával 500 Ft-tal növelheted a nyereményedet. Ha tag vagy, jelentkezz be, ha új vagy, regisztrálj itt (ingyenes)!

Az ünnepek közeledtével, illetve az egyes üzletek webshop-ja által kínált akcióknak köszönhetően egyre inkább emelkedik azoknak a vásárlásoknak a száma, ahol az eladó cég és a vevő nincs egyszerre, fizikailag jelen, hanem egymás távollétében állapodnak meg a feltételekben.

Online shoppingolni élvezet! - PROAKTIVdirekt Életmód magazin és hírek - proaktivdirekt.com Online shoppingolni élvezet!

Ez közel sem azonos azzal, amikor az ember bemegy egy üzletbe és megnézi, megtapogatja, felpróbálja, vagy épp megszagolja az általa kiszemelt terméket. Épp ezért speciális szabályok vonatkoznak a távollevők között létrejövő szerződésekre.

Azok a fogyasztói szerződések tekinthetjük ilyen, ún. távollévők között létrejött megállapodásoknak, melyeket a termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Ilyen eszköz lehet egy nyomtatvány, szabványlevél, a hirdetéshez csatolt megrendelőlap, egy katalógus, telefonhívás vagy akár az internetes hozzáférést biztosító eszköz is.

Tudnunk kell azonban, mint mindenhol, itt is vannak kivételek. Ezeket maga a jogszabály rögzíti. Nem alkalmazhatóak emiatt ezek a speciális előírások valamennyi olyan megállapodásra, mely a fenti körbe tartozik, így többek között az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékeknek a fogyasztó lakóhelyére, munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására sem.

A legtöbb távollévők között kötött szerződés esetében azonban különösen hangsúlyos a megállapodást megelőző tájékoztatás. Ennek mindig világosnak, közérthetőnek kell lennie és ki kell terjednie többek között

 • az adott termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira,
 • a vállalkozás fontosabb adataira,
 • a termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére,
 • arra, hogy a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie (hacsak azt a vállalkozás át nem vállalja),
 • az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatok, valamint a jótállás fennállására és annak feltételeire,
 • a fogyasztót megillető felmondási és elállási jogra, illetve annak korlátaira,
 • a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartalmára,
 • a békéltető testülethez fordulás lehetőségére, az illetékes testület nevére és címére is.

Jó, ha tudjuk, hogy ha a vállalkozás nem tesz eleget valamennyi járulékos költségre vagy épp a visszaküldéssel járó költség viselésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó nem köteles megfizetni ezeket a kiadásokat.

Figyeljünk továbbá arra is, hogy a jogszabályban rögzítettektől a fogyasztó javára el lehet térni, mely lehetőséggel sok szolgáltató, eladó él is. Épp ezért mindig tanácsos tájékozódni az adott bolt által alkalmazott egyedi feltételekről is.

Elállás

A távollévők között kötött szerződések esetében a fentiek mellett talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy a fogyasztót mikor is illeti meg az elállás vagy a felmondás joga. Erre következő írásunkban térünk ki részletesen. Legfontosabb talán azt rögzíteni, hogy a távollévők között létrejött szerződések esetén a fogyasztót meghatározott időn belül indoklási kötelezettség nélküli elállási, felmondási jog illeti meg. Ezt a jogát a fogyasztó

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék (több termék esetén az utoljára szolgáltatott termék, több tételből / darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel / darab) átvételének napjától;
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát természetesen a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról a vállalkozásnak minden esetben tájékoztatnia kell a fogyasztót. Abban az esetben, ha ez elmarad, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát egy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, melyet tanácsos bizonyítható módon megtenni. A fogyasztó elállásáról (felmondásáról) való tudomásszerzést követően a vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell térítenie a fogyasztó által megfizetett összeget. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja ezt, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatja számára, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt már visszaküldte. Akkor nem illeti csak meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Abban az esetben ugyanis, ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a vállalkozás számára átadni vagy visszaküldeni. Az ezzel járó költségek főszabály szerint a vevőt terhelik.

A fogyasztó elállás / felmondás esetén alapvetően felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Jó, ha tudjuk, hogy az elállás, felmondás joga nem minden esetben illeti meg a fogyasztót. A vevő többek között nem gyakorolhatja ezen jogait

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően;
 • olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • akkor, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Abban az esetben, ha a felek között létrejött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó elállási / felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

Forrás: D.A.S

Ha tetszett, kedveld:  |  Ha nem tetszett, írd meg miért nem!

Oszd meg a cikket és nyerj...