2017.08.03. 15:14:48 6972 222

Mit tehetünk, ha probléma van a közös képviselővel?
A hír elolvasásával 500 Ft-tal növelheted a nyereményedet. Ha tag vagy, jelentkezz be, ha új vagy, regisztrálj itt (ingyenes)!

Napjainkban gyakori együttélési forma a társasházi közösségek alapítása. A társasház tulajdonostársainak közössége az általuk viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Ezen ügyek intézése során a társasházat a különböző jogviszonyaival összefüggésben, harmadik személyekkel szemben a közös képviselő képviseli.

Társasház - PROAKTIVdirekt Életmód magazin és hírek - proaktivdirekt.com Társasház

A közös képviselő megválasztására és felmentésére a társasház legfőbb szerve, a közgyűlés jogosult, amelynek minden tulajdonos a tagja. A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő azonban az ügyvitel folyamatosságának biztosítása érdekében a közgyűlés határozata alapján köteles az új közös képviselő megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését.

A feladatok végzését határozatban állapítják meg, a díjazás pedig a korábbitól változatlan marad. A közös képviselő - ha a közgyűlés e megbízatása alól felmenti - köteles az új közös képviselő részére a megválasztásától számított harminc napon belül írásbeli jegyzőkönyv alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről szóló teljességi nyilatkozattal együtt, átadni.

A rendes felmentés mellett a közgyűlés azonnali hatállyal is felmentheti a közös képviselőt és visszavonhatja a társasház-kezelői megbízatását. Ez abban az esetben következhet be, ha a közgyűlés ismételt szabályszerű felhívástól számított tizenöt napon belül nem igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közös képviselői tisztség betöltésével összeegyeztethetetlen.

További feltételként bizonyítania kell, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye. Abban az esetben, ha a közös képviselő nem tesz eleget az igazolási kötelezettségének és a kizáró ok fennállását a közgyűlés a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, a közös képviselőt azonnali hatállyal felmenti tisztségéből. Az azonnali hatályú felmentéssel érintett közös képviselő megbízatása azonnal megszűnik.

Az említett szabályozásnak legfontosabb célja, hogy csakis erkölcsileg feddhetetlen, megbízható személyek kerüljenek közös képviselői pozícióba, hiszen nagy felelősséggel jár egy társasházi közösség vagyonával való gazdálkodás, melynek elengedhetetlen feltétele a bizalmi viszony megléte. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amennyiben a közös képviselő okot szolgáltat arra, hogy a vele szemben fennálló bizalom megrendüljön, a törvény lehetőséget biztosít a tulajdonostársak közösségének, hogy felmentsék tisztségéből és új közös képviselőt válasszanak. Emellett amennyiben büntetőjogi feljelentés alapjául szolgáló cselekmény elkövetését tapasztalja a közgyűlés a közös képviselő részéről, az ezzel kapcsolatos eljárás megindítására is kötelessége.

dr. Fekete Klaudia

Forrás: D.A.S.

Ha tetszett, kedveld:  |  Ha nem tetszett, írd meg miért nem!

Oszd meg a cikket és nyerj...