Kérünk, olvasd el figyelmesen ezt az oldalt, mert regisztrációddal egyben kijelented, hogy megismerted és elfogadod az itt leírt felhasználási feltételeket, és ennek megfelelően veszel részt a játékban! Nem küldünk kéretlen leveleket, ezt is nagyon szigorúan vesszük!

Szolgáltatás lemondása

A Szolgáltatás lemondására lehetőség van a PROAKTIVdirekt.com weboldalon az e-mail címmel történő belépés után, az adatmódosításon belül az adatlap alján található „Regisztráció törlése” gomb megnyomásával. A lemondó nyilatkozat rendszerbe történő beérkezésétől a Szolgáltató a Regisztráló adatait, az adatbázisából törli.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a PROAKTIVdirekt.com oldalon a Regisztrálót kár éri amiatt, hogy mások az ő e-mail címével lépnek be.

A ProaktívDirekt szolgáltatás leírása

A ProaktívDirekt Szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”) célja és lényege, az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatoknak a által üzletszerzési céllal történő felhasználása. Továbbá, hogy a PROAKTIVdirekt.com weboldalon Regisztrálók (továbbiakban: „Regisztrálók”) számára a Kettő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vagy a vele szerződésben álló harmadik felek (továbbiakban: „Hirdető”) általi akciós ajánlatokról tájékoztató üzeneteket küld ki meghatározott csatornákon. A szolgáltatásra érvényesen csak működő e-mail címmel rendelkező személyek regisztrálhatnak.

A tájékoztató üzenetek a regisztráció után időközönként kerülnek kiküldésre. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetők ajánlatainak tartalmáért, jogszabályi megfelelőségükért. A PROAKTIVdirekt.com oldalon történő regisztráció díjmentes, a Szolgáltatás keretében fogadott üzenetek szintén díjmentesek. A weboldalon való böngészés adatforgalmat generál a Regisztráló internetszolgáltatójának díjszabása szerinti díjazással.

A Szolgáltatást a „KETTŐ” Vállalkozási Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelosségű Társaság. (cégjegyzékszám: 01-09-260551, adószám: 10800519-3-43) továbbiakban: „Szolgáltató” nyújtja.

A Szolgáltatás időtartama: A Szolgáltatás kezdete az érvényes regisztráció Szolgáltatóhoz való beérkezésének időpontja és hatályos annak, a Szolgáltatás lemondása pontban leírtak szerinti lemondásáig. A regisztráció érvényes, ha a Regisztráló a regisztrációs űrlap (továbbiakban: „Űrlap”) minden kötelező elemét kitöltötte, és a regisztráció sikerességéről a webes felületen értesítést kapott. A regisztráció akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz beérkezettnek, amikor azt a Szolgáltató adatbázisában rögzítette. A regisztráció időpontja az adatbázist tartalmazó szerver belső órája által a rögzítéskor mutatott idő. Erre irányuló kérés esetén ennek pontos időpontjáról a Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet. A Szolgáltatás lemondásáról bővebben a Szolgáltatás lemondása részben olvashatsz.

A Szolgáltató az akciós ajánlatokról tájékoztató üzeneteket a következő csatornákról küldi ki:

E-mail: neked@proaktivdirekt.com

Ezekre az üzenetekre a Szolgáltató alap esetben nem vár választ a Regisztrálótól, illetve az ide érkező válaszokat nem gyűjti, amennyiben ettől eltérne, azt az üzenetben a Szolgáltató egyértelműen és mindig külön jelzi. Ilyen üzenetekre a Szolgáltató nem ad választ.

Adatvédelem

Az adatkezelő a KETTŐ Kft. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Kettő Kft. a Regisztrált személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja, kivéve a következő pontban definiált kiemelt üzleti partner(eke)t (továbbiakban: „Kiemelt Partnerek”).

A PROAKTIVdirekt programba történő regisztrációval a Regisztráló előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kettő Kft. a regisztráció során megadott, vagy a regisztrációtól számítottan jogszerűen a Kettő Kft. egyéb felületein birtokába jutó személyes adatokat (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; elérhetőségek;internetes szokásokra vonatkozó adatok) közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából – akár automatizált rendszer segítségével - kezelje, azaz, akár saját, akár a programhoz csatlakozott Hirdető üzleti ajánlatával megkeresse. Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a felsorolt internetes felületei látogatása során a regisztrált Ügyfél belépése után az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. A Szolgáltató a Regisztráló hozzájárulás révén fenn tarja a jogot arra, hogy az általa begyűjtött adatokat az alábbiakban felsorolt cégek (Kiemelt Partnerek) számára, közvetlen üzletszerzés, marketing és kockázatelemzés céljából átadja. A Kiemelt Partnerek az átadott adatok alapján, a Regisztráltak hozzájárulásával jogosulttá válnak a Regisztrálókat telefonon keresztül megkeresni. Ilyen esetben a Kiemelt Partner saját infrastruktúrán keresztül saját telefonszámról keresi fel az ügyfeleket. Az adatok ilyen célú felhasználását a Regisztráló – a Kiemelt Partner marketing és/vagy üzleti célú megkereséseinek lemondásával a Kiemelt Partnernél közvetlenül – megszüntetheti.

Kiemelt Partnerek

A Kiemelt Partnerek adatbázisáról, hírleveleiről azok hírlevelein megadott módon lehet leíratkozni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Regisztrálóktól további adatokat kérjen be, illetve hogy az Űrlapot módosítsa. A Kettő Kft. nem vállal felelősséget, ha a játékra való regisztráció átmenetileg nem elérhető, vagy technikai okokból nem lehetséges az előfizető birtokában lévő készülékkel.

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat a Regisztráló sikeres regisztrációjától a Regisztráló Szolgáltatás lemondó nyilatkozatának rendszerbe történő beérkezéséig kezeli, és onnantól a Regisztráló adatait az adatbázisból törli, közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából fel nem használja, illetve harmadik félnek át nem adja.

Adatbiztonság: Az adatokat a Magyar Köztársaság területén belül a Szolgáltató saját dedikált szerveren kerülnek tárolásra. A Szolgáltató ügyfelei személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen szerződési feltételekben foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Nyereményjátékok részvételi feltételei

A Nyereményjáték szervezője, adatfeldolgozója és kezelője a Kettő Kft. (továbbiakban a játékkal kapcsolatban: „Szervező”). A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Regisztrálók körében időközönként nyereményjátékokat (továbbiakban: „Nyereményjáték”) hirdessen meg és tartson.

A Kettő Kft. által meghirdetett Nyereményjátékok általános részvételi feltételeit jelen szabályzat tartalmazza. Az ettől eltérő vagy ezt kiegészítő feltételek jelen felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét képezik, és ezzel összhangban alkalmazandók. Amennyiben a speciális játékszabályzat az általánostól eltérő rendelkezéseket rögzít, az adott Nyereményjáték vonatkozásában az eltérő szabályok lesznek alkalmazandók, az ott nem szabályozott kérdésekben jelen általános játékszabályzat érvényes. Az egyes Nyereményjátékokhoz kapcsolódó kiegészítő feltételeket a PROAKTIVdirekt.com weboldalon közzétesszük az adott Nyereményjáték kezdetekor. A Regisztráltak felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyertesként kisorsolt Regisztráltnak (továbbiakban: „Nyertes”) emellett lehetősége van arra, hogy nyereményéről lemondjon.

A Nyereményjátékban automatikusan részt vesznek a meghirdetett Nyereményjáték időintervallumának utolsó napján, 23:59:59-kor aktív Regisztráltak. Az aktuális Nyereményjátékokat a Szervező a PROAKTIVdirekt.com oldal nyitólapján, illetve „Nyeremények” oldalán teszi közzé. Itt ad információt a promóciós játék időtartamáról, a nyereményekről és a sorsolás időpontjáról, illetve az egyes Nyereményjátékok további részvételi szabályairól, melyeket jelen ÁSzF-fel összhangban, illetve azzal együttesen kell alkalmazni. Amennyiben a nyeremény biztosítója nem a Szervező, annyiban a Szervező csak a nyeremények átadásában működik közre, azok biztosításáért a vele szerződésben álló harmadik fél felel. Tekintettel arra, hogy a nyeremény tulajdonjogát harmadik fél ruházza át a nyertesre, így a nyereménnyel kapcsolatos további kötelezettségek (pl. esetleges jótállás) is a harmadik felet terhelik. Az oldalon szereplő képek csak illusztrációk. Harmadik felek által felajánlott nyeremények esetén Szervező a változtatás jogát fenntartja, ha a harmadik fél is módosít. A Szervező vállalja a Promóciós játék megszervezését, a sorsolás lebonyolítását és a Nyertesek kiértesítését, illetve hogy lehetőséget biztosít a Nyertesek számára a nyeremények átvételére. A sorsolásban való részvételt, és a nyeremények átvételét Szolgáltató soha nem köti egyéb szolgáltatás igénybevételéhez.

A sorsolás menete

 • A sorsolás lehet nyilvános, de nem kötelezően az. A sorsolás két tanú jelenlétében történik.
 • A sorsolás helyszíne: 1119, Budapest, Andor u. 54, Kettő Kft.
 • A Nyertesek kiválasztása véletlenszerűen, előre meghatározott algoritmus alapján történik.
 • Egy regisztráló egy Nyereményjátékban csak egy nyereményt nyerhet, de újra nyertesként kisorsolásra kerülhet a következő Nyereményjátékban, amennyiben a sorsolás időpontjában a PROAKTIVdirekt.com oldalon aktív a Regisztrációja. Amennyiben a Regisztráló a Szolgáltatást lemondja, úgy a lemondás időpontjában egyben megszűnik a jogosultsága a Nyereményjátékokban való részvételre.
 • A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a sorban következő Nyereményjátékban való részvétel érdekében a már a régebbi Nyereményjáték ideje alatt Regisztrálttól újabb kérdéseket tegyen fel annak adatlapján, vagy egyéb az adatlapját érintő aktivitást kérjen tőle.
 • A Regisztráló növelheti nyerési esélyeit, amennyiben adatlapján az alapadatain felül további adatokat is megad, és/vagy ajánlja a szolgáltatást ismerőseinek az erre kialakított a PROAKTIVdirekt.com weboldalon megtalálható rendszer segítségével.
  A nyerési esély növelésére alap esetben az alábbiak szerint van mód:
  • A regisztráló maradéktalanul kitölti a regisztrációs űrlap egy-egy sorát és elmenti: további eggyel nő a nyerési esély
  • A regisztráló elküldi ismerőseinek az azonosítóját és arra hitelesítve regisztrálnak az ismerősök: további tízenőttel nő a nyerési esély
  • A regisztráló lájkolja a ProaktívDirekt profilt Facebookon vagy Iwiwen: további hárommal nő a nyerési esély
 • A Szervező folyamatosan fenntartja a jogot arra, hogy a nyerési esélyek növekedésének mértékét és annak feltételeit tetszőlegesen módosítsa, azon fő szabály mellett, hogy mindenki, aki a Nyereményjáték sorsolásának idejében a PROAKTIVdirekt.com oldalon aktív regisztrációval rendelkezik, az legalább egyszeres nyerési eséllyel részt vesz a sorsoláson. Azon regisztráltak, akik leíratkoznak elvesztik nyerési esélyüket és azoknak is csökken az ő utána kapott esélyük, akiknek a linkjére kattintva feliratkozott.
 • Tanúk jelenlétében annyi nyertes kerül kiválasztásra, mint ahány nyeremény meghatározásra került az adott nyereményjáték leírásában, valamint ugyanennyi pótnyertes kerül kiválasztásra.
 • A játékban esetenként (amennyiben a www.proaktivdirekt.hu főoldalán ez meghirdetésre kerül) garantált nyeremény is nyerhető, melyet az az aktív és érvényes regisztrációval rendelkező játékos nyer, aki a legtöbb ismerősét regisztráltatja a leggyorsabban a játékba a sorsolás pillanatáig.
 • Társaságunk azt a személyt tekinti nyertesnek, aki a telefonon és/vagy e-mailben történő egyeztetéskor nevének, regisztrált e-mail címének és születési idejének megjelölésével igazolni tudja, hogy ő a Regisztrált játékos. A nyeremény átvételekor személyazonosságát személyi igazolványa segítségével ellenőrizzük.
 • A nyereményre csak olyan nyertes jogosult, aki az adott nyereményjáték leírásában meghatározott feltételeknek teljes egészében megfelel.
 • A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész. A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, valamint a meghívott ismerőseik valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően. A játékban nem vehet részt a Szervező, a munkatársai és hozzátartozói.
 • A Nyertesek kiválasztása során pótnyertes(ek) kerül(nek) meghatározásra. Amennyiben a nyeremény átvételére az első értesítő üzenetben megjelölt határidőig nem kerül sor vagy a nyertes eláll nyereményétől vagy az adott nyereményjátékból kizárásra kerül, annyiban a pótnyertes lép a nyertes helyébe. A pótnyertes kiértesítése a fent leírt módon történik. A pótnyertes(ek) csak abban az esetben kap(nak) tájékoztatást, ha a nyertes(ek) nem éltek a nyereményükkel.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.
 • A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A játékban való részvételből a következő Regisztrálók zárhatóak ki:

 • aki nem a játékszabályban meghatározott előírások szerint vesz részt a Nyereményjátékban
 • aki MAKRO alkalmazást használ (MAKRO= Művelet vagy műveletek csoportja, amelyet feladatok automatizálására használhatunk)
 • aki nem valós adatokat ad meg a regisztráció során
 • aki illetéktelenül belép a Szolgáltató oldali ADMIN felületre
 • aki illegális, a játékszabályba ütköző módon megpróbálja manipulálni, megkárosítani a Nyereményjáték résztvevőit és kivitelezőit
 • a Szolgáltató és a Nyereményjáték nyereményeit biztosító Harmadik fél vezető tisztségviselői és a Nyereményjáték megvalósításában résztvevő munkavállalói;
  Amennyiben a fent említett tételek közül bármelyik is bekövetkezik, úgy a Regisztráló nemcsak a játékból kerül kizárásra, hanem büntetőjogi felelőssége tudatában felel is azokért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a játékban résztvevő Regisztrálók által tévesen megadott adatok következményeiért, ideértve különösen, ha a sorsoláson vagy az azonnali nyeremény kapcsán Nyertes részére a nyeremény vagy az ajándék átadása a kellő azonosíthatóság hiányában meghiúsul. A Regisztráló felel az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, és megfelelőségéért.

A nyeremények átvételéhez kapcsolódó költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terhelik, kivéve: személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás, melyet a nyeremény felajánlója a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.(Szidónia Kastélyszálloda utalvány és D.A.S. családi jogvédelmi biztosítás.) utalvány és az iRobot.hu Kft.(Roomba 531-es porszívó robot) visel.

A játékosok kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy adataik a játékkal összefüggésben nyilvánosan közzétehetőek és ezért cserébe nem jogosultak ellenszolgáltatásra. Továbbá a játékosok elfogadják, hogy a nyeremény átvételének feltétele a következő adatok megadása: név,lakhely,anyja neve,születési hely és idő, adóazonosító és TAJ szám.

A jogi nyilatkozat illetve a Szolgáltatás feltételeinek megváltozása

Jelen nyilatkozat közzétételtől számítva visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A nyilatkozat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a PROAKTIVdirekt.com weboldalon. A Regisztráltak felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyilatkozat hatálya nem terjed ki az oldalon hirdető harmadik személyek adatkezeléseire, amelyek promócióikhoz, nyereményjátékaikhoz, egyéb kampányaikhoz kapcsolódnak.

Cookie-k használata

Annak érdekében, hogy a PROAKTIVdirekt klubtagjai számára pontos, egyedi igények alapján megfogalmazott, személyre szóló ajánlatokat adhasson, esetenként ún. cookie-kat használ, melyek segítségével információkat rögzít felhasználóiról. A cookie egy rövid adatsor, melyet a Web szerver küld a felhasználó böngészőjének és a merevlemezen tárolódik. A cookie-k használata segíti a PROAKTIVdirektet, hogy a felhasználók reakciói alapján mérje az egyes kampányok sikerességét és az eredményeket felhasználva még magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson a Klubtagok részére. A cookie-kal kapcsolatban az Ön kezében van a választás lehetősége. Kereső beállításaival elfogadhat minden cookie-t, jelzést kérhet a cookie érkezéséről vagy akár el is utasíthatja őket. Amennyiben az elutasítást választja, úgy megfosztja magát azon PROAKTIVdirekt szolgáltatások igénybevételétől, melyek a cookie-k használatára épülnek. A Kettő Kft. azonban nem felelős ezen Internet oldalak adatkezelési eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.